» İktisat Bölümü İş Olanakları

Yayınlanma Zamanı: 2011-07-27 19:24:00

iktisat

Bölüm mezunları, kamu ve özel sektörün çeşitli iş kollarında, orta ve üst düzey pozisyonlarda, uzman ve yönetici olarak çalışabilmektedirler

Bölüm mezunlarının iş alanlarına ilişkin aşağıdaki ayrıntılar, Doç. Dr. Yusuf Bayraktutan...8217;ın Ekonomi Kulübü Bülteni, 2002, sayı: 1...8217;deki ...8220;İktisat Bölümü Mezunları için Potansiyel Kariyer Alanları...8221; başlıklı yazısından alınmıştır:

İktisat, kaynaklara yön verme, günü belirleme ve geleceği yönlendirme misyonu ile, gelişmiş ülkelerde en çok itibar edilen, gelişmekte olan ülkelerde ise itibarı yükseliş trendi sergileyen kariyer alanlarından biridir.

Ülkemizde yetmişi aşkın üniversitenin hemen tamamında lisans ve çoğunda lisansüstü düzeyde iktisat eğitimi verilmekte; iktisat mezunları kamu ve özel sektör için farklı düzeylerde katkı potansiyeli taşımaktadır.

Global-liberal eğilimlerle küçülme sürecini yaşıyor yada küçülme hedefini ilan ediyor olsa da devlet, varoldukça, makro bürokratik aygıt olarak iktisat mezunlarını, belki düşük yoğunlukta ama mutlaka istihdam etmeye ihtiyaç duyacaktır.
Başbakanlık ve bağlı kuruluşlar, DPT, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, üst kurullar, Sayıştay, Bakanlıklar (özellikle Maliye Bakanlığı), vs. uzmanlık, müfettişlik, denetçilik gibi kadrolarla iktisat mezunlarının en cazip/ tatminkar çalışma alanlarıdır.

Üretim ve ticaretin ağırlığı arttıkça özel sektör ve yabancı sermayeli kuruluşlar, özellikle bankacılık, sigortacılık, borsa ilintili kuruluşlar, dış ticaret şirketleri vs., yine farklı rollerle iktisat mezunlarına artan biçimde istihdam alanı yaratmaya devam edecektir.

Üniversiteler ise, maddi...8211;parasal refaha sıkça referans yapmayan bilim gönüllüleri için yüksek tatminli kariyer yeridir. Araştırma görevliliği ile başlayıp profesörlüğe uzanan istihdam misyonu yanında üniversiteler, kamu ve özel sektörün farklı bölümlerinde çalışmakta olan insanlara, yüksek lisans- doktora programı yoluyla kariyerlerinde yükselme fırsatı da sunmaktadır.
İktisat Bölümü Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları

Mezunlarına Lisans Diploması ve "İktisatçı" ünvanı verilir. İktisatçıların ekonomi tarihini iyi bilmeleri, teorilerin arka planına hakim olmaları, olaylar arasında bağlantı kurabilmeleri, mevcut ve ihtimal sorunlara çözüm üretebilecek formasyona sahip olmaları beklenmektedir.

Programı tamamlayan öğrenciler, iktisat, işletme ve siyaset bilimi gibi alanlarda yüksek lisans öğrenimi görebilir veya değişik araştırma kurumlarında, işletmelerde ya da yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler. Çeşitli bakanlıklarda, kamu ve özel bankalarda müfettiş, denetçi ve uzman olarak görev alabilir, uluslararası piyasalar ve kurumlarda, araştırma şirketlerinde çalışabilirler. Bölümü bitiren öğrencilerin iyi düzeyde İngilizce bilmeleri ve bilgisayar teknolojilerine hakim olmaları diğer iktisatçılar arasında avantajlı bir konuma sahip olmalarını sağlar

Daha fazla bilgiyi değerli yorumlarınızla paylaşabilrsiniz...

http://newsweek.blogcu.com